plesk_letsencrypt

Plesk Letsencrypt Zertifikat erstellen

plesk_hostingeinstellungen

Plesk Hosting Einstellungen bearbeiten

plesk_ftp_benutzer_anlegen

Plesk FTP Benutzer anlegen

plesk_roundcube

Plesk Roundcube Ordner verwalten

plesk_wordpress_installieren

Plesk WordPress installieren

plesk_email_adresse_anlegen

Plesk eMail Adresse anlegen