plesk_admin_fail2ban_menu

Plesk fail2ban aktivieren

plesk_letsencrypt

Plesk Letsencrypt Zertifikat erstellen

plesk_ftp_benutzer_anlegen

Plesk FTP Benutzer anlegen

confixx_umzug_plesk

Umzug Confixx Account in Plesk Onyx

plesk_roundcube

Plesk Roundcube Ordner verwalten

plesk_wordpress_installieren

Plesk WordPress installieren

plesk_joomla_toolkit_dashboard

Plesk Joomla Toolkit